Voedselproducten afgeven?
Neemt u gerust contact met ons op.
Alle Flootman, tel ; 06 - 1023 8027
Volg ons nu ook op 

Welkom bij voedselbank Dantumadiel

Boodschappenpakketten.
Afgelopen week ( 17-02-2017) kregen we van een inwoonster van Feanwâlden, Sjoukje Wijbenga, maar liefst tien boodschappenpakketten van Plus Visser. Binnen haar kennissenkring en in het dorp deed ze een oproep om overgebeleven zegels bij haar in te leveren.


Eerder deze week kregen we ook al 15 pakketten uitgereikt. Voedselbank Dantumadiel is erg blij met deze burger initiatieven, geweldig!
*****
INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN VOOR ONZE VOEDSELBANK
Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. 
 Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.
De voedselbanken van Dongeradeel en Dantumadiel, in samenwerking met de Lionsclubs; Dokkum-Bonifatius & Noordoost Friesland, schieten daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  De door jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de voedselbank. Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Douwe Egberts heeft dan ook toegezegd alle donaties met 15% te verhogen!
Geef je D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de voedselbank!  Je waardepunten, bij voorkeur geteld, kun je gedurende de hele maand februari inleveren op de volgende adressen:
Anjum:                 Coop    
Damwâld:           Spar, Albert Heijn
De Westereen:  Coop,  Poiesz
Dokkum:             Albert Heijn, Jumbo, Spar, Poiesz
Feanwâlden:      Plus
Oosternijkerk:    Attent Mook
In zowel Dantumadiel als Dongeradeel doen ook diverse scholen mee aan de inzamelactie.


*****
Buurtzorg Dantumadiel viert tienjarig bestaan Buurtzorg Nederland

Vrijdag 27 januari vierden de drie Buurtzorg teams van Dantumadiel het tienjarig jubileum van hun organisatie. Dit deden ze in de zaal van camping Botniahiem in Damwâld.
Alle cliënten en collega’s uit de omgeving waren uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Naast het feest wat er werd gevierd was er een informatiemarkt ingericht. Het thema dat verbonden was aan deze middag was voeding.
De bezoekers die Buurtzorg iets wilden geven voor het jubileum, konden houdbare producten meenemen voor de voedselbank. ‘Wij hoeven niet beslist allen met tien bossen bloemen naar huis, wij vinden het juist mooi om wat voor een ander te doen’’, aldus Nienke de Vries van Buurtzorg.
Er was veel animo voor deze feestelijke middag, de medewerkers van de Voedselbank werden dan ook overladen met producten en zijn iedereen heel erg dankbaar.
Voedselbank Dantumadiel spreekt haar dank uit voor de vele producten en giften die wij mochten  ontvangen!!

*****

De opbrengst van de collecte van de kerstnacht zangdienst in de Westereen in december 2016 was bestemd voor de voedselbank. We kregen maar liefst € 330 overhandigd. Als voedselbank zijn we hier uiteraard erg blij mee en we willen dan ook alle gulle gevers bedanken.

*****

Voedselbank Dantumadiel wil iederéén bedanken voor alle giften, donaties die we in 2016 mochten ontvangen. Ook dank aan allen die zich belangeloos in hebben gezet voor de voedselbank.
Wij wensen iederéén prettige feestdagen en in alle opzichten een goed 2017.

*****

Inzamelingsactie in Damwâld.
Op 17 december 2016 waren de vrijwilligers van de voedselbank actief in het winkelcentrum in Damwâld bij zowel de Liddl als Abert Heijn  voor een voedselinzamelingsactie. De opbrengst was overweldigend. De voedselbank Dantumadiel wil iederéén die producten en of een financiële bijdrage heeft geschonken bedanken.*****

Voedselbank Dantumadiel kreeg afgelopen week van verschillende PKN kerken uit de gemeente ( Damwâld, Broeksterwâld, Risnumageast, Walterswâld en Driezum ) voedsel aangeboden in verband met dankstond. We willen een ieder die hieraan heeft meegewerkt, op welke manier dan ook,  hartelijk bedanken. Op de foto’s die we toegestuurd kregen van PKN Damwâld kunt u een deel zien van de ontvangen goederen.

 
 
                                                                                                                                     
 
 
 

De voedselbank doet iets tegen armoede en verspilling

De uitdeling van voedselpakketten vindt plaats op de donderdagen van onderstaande weken in 2016 van 14.30 - 15.30 uur 
aan de Lytse Loane 1c te Damwâld.

UITDEELDATA 2017:             
Januari             05 en 19
Februari           02 en 16
Maart               02 en 16 en 30
April                 13 en 26 LET OP woensdag
Mei                  11 en 24 LET OP woensdag
Juni                 08 en 22
Juli                   06 en 20
Augustus         03 en 17 en 31
September       14 en 28
Oktober            12 en 26
November        09 en 23
December        07 en 21

In de tussenliggende weken op vrijdag worden er broden uitgedeeld,
van 14.30 - 14.45 uur.